Завештања


Десанка Максимовић
1898-1993

Доситеј Обрадовић
1742-1811

Ни једно зло не може постати добро, зато што га прихвата већина.

Меша Селимовић