Завештања


Доситеј Обрадовић
1742-1811

Вук Стефановић Караџић
1787-1864

Песник је сунчани сат, на којем сама сунчева луча црта своје путеве у васиони.

Јован Дучић