Снежана (Ћатић) Петровић


Ђура Јакшић
1832-1878

Деспот Стефан Лазаревић
1377-1427

Снежана (Ћатић) Петровић, рођена 02.02.1974. год. у Крагујевцу, одрасла у селу Маслошеву. Поезију пише од основне школе. Од 1992. живи и ствара у Швајцарској.Удата је и мајка је троје деце.
Члан је Удружења српских писаца Швајцарске, где објављује своје песме у заједничком зборнику „Завештања“.Члан је књижевног клуба ,,Душан Матић,, из Ћуприје. Прву збирку поезије „За сан далеко“ Снежана је штампала 2014. год. Њене песме заступљене су такође и у зборницима „Ода животу - Јелена Трикић“, у зборнику ,,Стопама Алексе Шантића,, и „Пјесници не умиру“.

Промоција књига ауторке Снежане Петровић

Навикавајмо младеж (омладину) на добро, од тога све зависи.

Доситеј Обрадовић