Милета Симић Мали


Лаза К. Лазаревић
1851-1891

Борисав Станковић
1876-1927

Рођен 8.7.1946. године у Младеновцу, малом питомом граду Шумадије. Од 1967. године живи у Швајцарској.

Пише родољубиву, љубавну и боемску поезију.
Члан је удружења српских писаца у Швајцарској, СКОР-а и Књижевног клуба „Брано Ћопић“ у Београду.

Обајвио је књиге песама:

  • Завејани пути 2016. године;
  • Живот у песми, прво издање, 2008. године;
  • Од бисера ниска, 2010. године;
  • Сизифов посао, ова књига поетских записа изашла је у два издања - 2011. и 2012. године;

Милета је такође заступљен је у зборницима Завештања, Ноћ боема, Гарави сокак, Сазвежђа и Алманах.

Песник је најчистија груда своје земље.

Јован Дучић