Биљана Михајловић

Биљана Михајловић рођена је 01.05.1956. у Војводини, Србија, где завршава гимназију. 1991. долази са своје двоје деце у Швајцарску. Од 2001. интензивно пише поезију, у којој доминира однос међу људима у свакодневном животу. Осим поезије, бави се сликарством и фотографијом. Члан је више уметничких удружења: Удружење сликара Урош Предић, Литерарно удружење Interkulturelle Brücke, Удружење српских писаца и Српско културно удружење Просвјета у Швајцарској.
Објавила је збирку песама "ДА НИЈЕ ВЕТРА".
Добитник је награде Културног удружења Карађорђевић из Београда за сликарство и поетски рад. Њене песме су заступљене у Збирци антологијских песама Гарави сокак штампаној у Инђији, као и у годишњим зборницима Удружења српских писаца Швајцарске Завештања од оснивања истог 2005. У Швајцарској је излагала слике на заједничким изложбама под називом Blick über Grenzen, Pro Art и Урош Предић. Самосталну изложбу је приредила у месту Кресие.
Контакт: 079 610 28 84

Приликом цитирања навести извор.

Роналд Шлезингер